FORGOT YOUR DETAILS?

Cursusvoorwaarden

 • Bij inschrijven voor een lidmaatschap is het betalen van inschrijfgeld verplicht, tenzij dit anders vermeld staat (in geval van speciale acties o.i.d.)
 • Voor de ledenpas wordt borg in rekening gebracht. Het borgbedrag wordt terugbetaald wanneer u 3 maanden na het reglementair beëindigen van het lidmaatschap de pas bij ons inlevert.
 • De contributie voor het lidmaatschap dient vijf dagen voor aanvang van de nieuwe lidmaatschapsperiode te worden voldaan.
 • Het innen van achterstallige lidmaatschapsgelden wordt belast met administratie- en portokosten.
 • De lidmaatschapskosten zijn inclusief BTW.
 • Voor alle lidmaatschappen geldt dat ze stilzwijgend verlengd worden voor een gelijkdurende periode.
 • Opzegging van het afgesloten lidmaatschap is alleen mogelijk minimaal 1 maand vóór het verstrijken van de lidmaatschapsperiode en moet geschieden middels het speciale opzegformulier, per e-mail of aangetekende brief. Hierbij dient aan alle lidmaatschapsvoorwaarden te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen. Opzegging mondeling wordt niet geaccepteerd.
 • De duur van het lidmaatschap is in de overeenkomst vermeld en vangt aan op de eerste lesdag.
 • Het laten scannen van de ledenpas vóór iedere training is verplicht.
 • Sportacademie Nauwelaerts de Agé stelt zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen of mogelijke blessures of ongevallen die het lid op onze gehele accommodatie eventueel kunnen overkomen.
 • Het instituut is gesloten op officiële feestdagen en zal tijdens de Kerst- en Nieuwjaarsperiode een aangepast rooster hebben, alsmede tijdens de zomerperiode.
 • Gemiste lessen zijn voor eigen risico.
 • Bij groot verzuim kan in overleg met de receptie een inhaalregeling gemaakt worden.
 • Bij ziekte geldt 1 maand eigen risico.
 • Tarieven kunnen door de Sportacademie elk jaar worden aangepast.
 • Vakantieperioden dienen doorbetaald te worden.
 • Uw lidmaatschap is strikt persoonlijk.
TOP